Home

Over vakbekwaamheid

Op 1 januari 2014 is het nieuwe Vakbekwaamheidsstelsel ingevoerd. In dit stelsel is ruimte voor vaardigheden en professioneel gedrag. Dit om het vertrouwen dat consumenten in de financiële dienstverleners verloren hebben door de financiële crisis, terug te winnen. Het nieuwe stelsel geldt daarom voor alle adviserende en informerende klantmedewerkers in de financiële dienstverlening.

Iedere adviseur met klantcontact moet vanaf 1 januari 2017 in het bezit zijn van de noodzakelijke beroepskwalificaties voor het uitvoeren van zijn of haar functie. Ook moet je als adviseur permanent actueel zijn. Welke beroepskwalificaties nodig zijn voor jouw werk, kun je achterhalen door te kijken in de modulaire opbouw van het vakbekwaamheidsbouwwerk.

Voor wie geldt welke Vakbekwaamheidsnorm?

De vakbekwaamheidsnorm geldt voor alle klantmedewerkers die actief zijn in de financiële dienstverlening. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de adviserende en informerende medewerker. Ben je:

Adviserend dan dien je:

  • In het bezit te zijn van de juiste Wft Beroepskwalificaties
  • Aantoonbaar Permanent Actueel te zijn

Informerend dan dien je:

  • Aantoonbaar Permanent Actueel te zijn

Iedere klantmedewerker moet dus tenminste Permanent Actueel zijn binnen de beroepskwalificaties waarin hij of zij informeert. Als je adviseert dan moet je ook in het bezit zijn van de juiste Wft Beroepskwalificaties (diploma’s).

Beroepskwalificaties onderhouden

Jouw beroepskwalificatie onderhoud je door binnen de daarvoor aangegeven periode (PE- periode) met goed gevolg een PE-examen af te leggen.

Met een PE-examen onderhoud je een gehele beroepskwalificatie. Als uw beroepskwalificatie uit meerdere initiële examens is opgebouwd, kun je dus volstaan met enkel het PE examen van de topmodule. Je hoeft dan niet voor de onderliggende beroepskwalificatie(s) een apart PE-examen te doen. Als je bijvoorbeeld gekwalificeerd bent voor Wft adviseur Hypothecair krediet hoeft er alleen een PE examen Hypothecair krediet behaald te worden, waar de modules Wft adviseur vermogen en Wft adviseur basis onder vallen. Je bepaalt zelf op welk moment binnen een PE-periode je examen doet.

  • PE-periode 1 – 1 april 2017 t/m 31 maart 2019
  • PE-periode 2 – 1 april 2019 t/m 31 maart 2022
  • PE-periode 3 – 1 april 2022 t/m 31 maart 2025