Home

Gevolgen aangescherpte coronamaatregelen

Ondanks de aangescherpte maatregelen, naar aanleiding van de persconferentie op 3 november jl., kunnen onze examens ‘gewoon’ doorgaan. We houden hierbij uiteraard rekening met de groepsgrootte, hygiënemaatregelen en de mogelijkheden om voldoende afstand te houden. Op onze examenlocaties worden de maatregelen ook opgevolgd.

De volgende maatregelen gelden:

1. Draag een mondkapje als je naar binnen komt. In de zaal of in de examenruimte mag je het mondkapje pas weer af zetten. Verlaat je de ruimte, dan doe je het mondkapje weer op. Het mondkapje dien je zelf te verzorgen.

2. We verplichten de toetslocatie om te allen tijde anderhalve meter afstand tussen de kandidaten te borgen;

3. We verplichten de toetslocatie om deze anderhalve meter afstand tussen examenkandidaten eveneens te garanderen bij in- en uitloop door middel van het realiseren van een duidelijk aangegeven looppad;

4. We verplichten de toetslocatie om kandidaten erop te attenderen om anderhalve meter afstand te houden door middel van een deurbeleid dat bij binnenkomst en in de ruimtes aan kandidaten op A4-formaat wordt gecommuniceerd;

5. We verplichten toezichthouders en locatiehouders om te allen tijde, ook in onvoorziene omstandigheden, gepaste afstand te houden van de examenkandidaten;

6. We verplichten toezichthouders en locatiehouders om fysiek (direct of indirect) contact te voorkomen. Dit betekent dat er maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van het uitwisselen van (legitimatie)documenten zoals het dragen van handschoenen en/of andere maatregelen;

7. We verplichten toezichthouders om na ieder examen de toetsplek (toetsenbord, scherm, muis, rekenmachine, bureau, armleuningen e.a.) en de kluissleutel of het codescherm van de kluis te reinigen;

8. We verplichten toezichthouders om na ieder examen oppervlaktes/materialen van algemeen gebruik te reinigen (bijvoorbeeld deurklinken);

9. We verplichten de toetslocatie om bij het uitlenen van hulpmiddelen deze na afloop te reinigen danwel handschoenen uit te reiken aan kandidaten tijdens het gebruik hiervan indien reinigen niet mogelijk is;

10. We verplichten de toetslocatie om te allen tijde handzeep en/of desinfecterende middelen aan de kandidaten ter beschikking te stellen op de locatie;

11. We verplichten de toetslocatie om na gebruik van de toetsruimte, de toetsruimte in zijn geheel te reinigen.

Vragen?

Heb je vragen over de examenafname? Neem dan contact op met onze collega’s via service@eifd.nl of telefonisch: 088 828 87 00 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17.00 uur).