Home

Erkend Risicoadviseur

Met een certificaat als Erkend Risicoadviseur kunt u zich onderscheiden, bent u herkenbaar en heeft u een betrouwbaar imago in de markt.

Wat is een Erkend Risicoadviseur?

De Erkend Risicoadviseur is een persoon die zelfstandig in staat is om integraal inzicht te geven in de risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van een onderneming. Op basis van de analyse kan de Erkend Risicoadviseur adviseren over de wijze waarop de onderneming met deze risico’s om kan gaan.

De kenmerken van een Erkend Risicoadviseur

  • Het integraal inventariseren van de risico’s bij een ondernemer en het inzicht geven in wat de mogelijke gevolgen zijn in relatie tot zijn bedrijfsdoelstellingen.
  • Het inzichtelijk maken van kansen en bedreigingen en het geven van onafhankelijk advies over beheersmaatregelen.
  • Het op basis daarvan de ondernemer begeleiden om bewuste keuzes te maken met als doel de continuïteit en duurzaamheid van zijn onderneming te waarborgen.

Aanmelden?

Meer informatie en direct aanmelden, klik hier

Prijs

€ 1.575,- (exclusief btw) voor het examen en de persoonscertificatie.

Inhoud

Het examentraject bestaat uit het indienen van rapportages, een kennistoets met meerkeuzevragen en een mondeling assessment. De schriftelijke kennistoets bestaat uit een aantal meerkeuze vragen. Het assessment is gebaseerd op het door u ingediende rapport en wordt afgenomen door twee assessoren. Tijdens het assessment wordt u ook beoordeeld op kennis, begrip, toepassing en vaardigheden. Na het assessment ontvangt u, bij voldoende blijk van de geëiste kennis en vaardigheden, het persoonscertificaat Erkend Risicoadviseur en wordt u opgenomen in het register van DNV GL.

Varianten

Het certificeringstraject kent 2 varianten:

  • Risicomanagement & Duurzame Inzetbaarheid
  • Risicomanagement & Business Continuity Management

Op het inschrijfformulier kunt u het door u gewenste profiel aangeven.

EIFD

Het exameninstituut financiële dienstverlening faciliteert uw certificeringstraject. Wij zorgen voor een prettig en ordentelijk verloop van zowel uw schriftelijk examen als uw assessment moment. Daarnaast zijn wij voor u het aanspreekpunt als het gaat om praktische zaken omtrent uw certificeringstraject. Het certificeringstraject vindt plaats in Nijmegen waar EIFD gevestigd is.